Velkommen i

Skjellerup Kirke


Medarbejdere


Organist
Lars Hauge
Hjulhusvej 17
9550 Mariager
Tlf.: 20 24 84 73

 

Kirkesanger:
Lotte Føns
Glenstrup Søvej 1
8990 Fårup
Tlf: 20 82 05 14

 

Graver:
Erik Andersen
Carolinevej 3
Skjellerup
9500 Hobro
Tlf.: 50 41 10 60/98 55 52 63

 

 

 

 

 

 


Kirkebogsførende:
Kirsten Møller Larsen
Glenstrup Søvej 51
8990 Fårup
Tlf.: 86 45 22 73
e-mail: keml@km.dk>


Copyright © 2017 · Skjellerup Menighedsråd