Skjellerup Kirke


Fødsel

Fødselsanmeldelse
Fødslen skal registreres senest 14 dage efter, at den har fundet sted. På den måde bliver barnet registeret i cpr-registret og får sit cpr-nummer.
Hvis der har været en jordemoder tilstede ved fødslen, er det jordemoderen, der anmelder fødslen.
Som forældre skal I kun anmelde fødslen selv hvis der ikke har været en jordemoder tilstede ved fødslen
Reglerne om fødselsanmeldelse gælder uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.

Hvis du føder uden jordemoder Føder du uden, at en jordemoder har medvirket, skal du anmelde fødslen selv ved at udfylde blanketten ”fødselsanmeldelse”, som du finder på borger.dk.
Blanketten skal printes ud og afleveres i det sogn, hvor moderen bor.
Har moderen ikke dansk folkeregisteradresse skal blanketten afleveres i det sogn, hvor barnet er født.

Faderskab
Hvis I er gift
Hvis I er gift, bliver ægtemanden automatisk registreret som barnets far, når barnets fødsel bliver registreret. I får derved fælles forældremyndighed over barnet.

Hvis I ikke er gift
Hvis I ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed over jeres barn, skal I senest 14 dage efter fødslen udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab. Det gør I digitalt med NemID på borger.dk. Ønsker I at få registreret faderskabet før barnets fødsel eller senere end 14 dage efter barnets fødsel, skal I udfylde blanketten ”Faderskab og forældremyndighed (før fødslen og senere end 14 dage efter fødslen)”. Det gør I digitalt med NemID på borger.dk.

altertavle


Skjellerup Kirke Mariagervej 82, Skjellerup, 9500 Hobro

Copyright © 2019 · Skjellerup menighedsråd