Skjellerup Kirke


altertavle

Vielse

I kan indgå ægteskab:
 • ved en kirkelig vielse i folkekirken
 • ved en kirkelig vielse i et andet trossamfund
 • ved en borgerlig vielse på rådhuset.

 • Ægteskabserklæring og prøvelsesattest
  Ønsker I at blive gift, skal I begge udfylde en ægteskabserklæring. Kommunen vil da undersøge, om I opfylder betingelserne for at blive gift. Ægteskabserklæringen udfyldes digitalt med NemID på borger.dk. Reglerne gælder, uanset om I ønsker at blive viet borgerligt eller i kirken.
  Opfylder I betingelserne for at blive gift, udsteder kommunen en prøvelsesattest. Skal I vies i en kirke, et godkendt trossamfund eller udenfor den kommune, hvor I bor, får I udleveret prøvelsesattesten, som I selv skal aflevere til vielsesmyndighederne. I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten udløber efter fire måneder.

  Vielse i folkekirken
  Ønsker I at blive viet i folkekirken skal I henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker, at vielsen skal foregå. I vil inden vielsen mødes med præsten for at aftale dato og gennemgå vielsens forløb. Ved denne samtale aftaler I også valg af salmer med præsten.
  Til vielsen skal, ud over brudeparret og præsten, være mindst to vidner til stede.
  For at blive viet i folkekirken skal den ene eller jer begge være medlem af folkekirken. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset.

  I hvilken kirke kan vi blive gift?
  Som medlem af folkekirken har I ret til at få foretaget en vielse i det sogn, hvor I bor. De fleste vælger typisk at blive viet i bopælssognet. Men I kan også vælge at blive viet i en kirke udenfor sognet. Det kræver, at det er en kirke, som én af jer har særlig tilknytning til.
  Særlig tilknytning foreligger altid, hvis:
 • Én af jer tidligere har haft bopæl i sognet. Det gælder, uanset hvor længe I har boet i sognet.
 • I har nære pårørende, der bor i sognet. Her tænkes på forældre, søskende eller børn.
 • I disse tilfælde har man derfor ret til at få foretaget vielsen i den kirke, man har særlig tilknytning til.

 • Særlig tilknytning kan også foreligge i andre situationer. Her er det præsten, der afgør, om I har en sådan særlig tilknytning, så I kan få foretaget vielsen i en kirke uden for det sogn, hvor I bor.

  Kirkelig velsignelse af borgerligt viede
  Er I borgerligt viet, kan I efterfølgende få en kirkelig velsignelse ved en præst i folkekirken. En af jer eller begge skal være medlem af folkekirken. I skal henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker, at velsignelsen skal finde sted.
  Kirkelig velsignelse af par, der allerede er viet, foregår i kirken ved en handling, som på mange måder ligner den kirkelig vielse.

  Navneændring ved ægteskab
  Hvis I ønsker at ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I gøre det digitalt med NemID på borger.dk. Ansøgningen behandles i bopælssognet. Er du fødselsregisteret i Sønderjylland behandles ansøgningen i den kommune, hvor du er født.
  Hvis navneændringen foretages senest tre måneder efter vielsen og navnændringen er et navnefællesskab, vil navneændringen være gratis. Et navnefælleskab betyder at I vælger at få hinandens mellem- og efternavne.
  Hvis I senere i ægteskabet ønsker at få samme efternavne kan I, mod betaling, ændre navne på borger.dk

  altertavle


  Skjellerup Kirke Mariagervej 82, Skjellerup, 9500 Hobro

  Copyright © 2019 · Skjellerup menighedsråd