Skjellerup Kirke

Gudstjenester
23. juni. Skt. Hans andagt.
Skjellerup v. legepladsen. 19.00
Program for Sct. Hans aften i Skjellerup den 23. juni:
17.00: Afgang på gå-turen fra Legepladsen midt i byen - mod Fjorden
17.45: Servering af Menighedsrådets aftenmenu ved Fjorden - incl. øl/vand
19.00: Sct. Hans-andagt i teltet på Legepladsen
19.45: Borgerforeningens kaffe-bod åbner
20.00: Bålet tændes, fællessang
20.15: Båltale ved Ny Forstander på Hobro Efterskole, Anne-Marie (Mie) Fledelius.
20.30: Kaffeboden er fortsat åben

14. juli. 7. s. e. Trinitatis
Skjellerup 12.00. Frokostmesse

11. august. 11. s. e. Trinitatis
Skjellerup 12.00 Frokostmesse
Kirkeblad nr. 2-2024 Kirkeblad nr. 3-2024Tilbud om koncerter eller foredrag bedes rettet til formanden for menighedsrådet.


100 salmer

kirkerne

Der er et lille tillæg til salmebogen med 100 nyere salmer.
Melodierne til disse er nok ukendte for de fleste, men det har organist Lars Hauge rådet bod på.

Lyt med her

Vejkirke

vejkirker

I Danmark er der over 2000 kirker. Nogle er næsten 1000 år gamle, andre er nye. Mange – men ikke alle – er åbne for besøgende.

Læs mere her

Stilleområde

På Skjellerup kirkegård har vi ind-rettet et stilleområde, hvor man kan sidde i fred og ro til stille eftertænksomhed.

Se billeder


Skjellerup Kirke Mariagervej 82, Skjellerup, 9500 Hobro

Copyright © 2019 · Skjellerup menighedsråd